Boeken, cds en dvds, meditaties om te downloaden

Boeken

Het Veld ; Wetenschaps journaliste Lynne Mc Taggart beschrijft het verhaal van eengroep wetenschappers die per ongeluk het Zero Point Field ( het nulpuntveld) ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een plausibele theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het Veld is het buitengewoon leesbaar verslag van een speurtocht van verschillende wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma te formuleren, dat een revolutie in ons wereldbeeld te weeg zal brengen.

Het vervolg hierop is het boek: De Verbinding. Wordt je bewust van het veld waarin je leeft. in dit boek wordt je meegenomen naar een volgende, revolutionaire stap in de moderne wetenschap. We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar maar het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruimte tussen ons en anderen, om de samenhang van alle dingen en levensvormen. We zijn onlosmakend met elkaar verbonden. 

Het intentie experiment: Kunnen je gedachten de wereld veranderen. Vervolg op het Veld van Lynne Mc Taggart. Wetenschappers uit de gehele wereld hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen dat gedachten en intenties een tastbare energie zijn met het verbazingwekkende vermogen om ons leven te beinvloeden. We kunnen er ons leven mee focussen, ziekten genezen, steen reinigen en de aarde vernieuwen. ~dit is het eerste boek dat niet alleen wetenschappelijk bewijs van menselijke inentie naar voren brengt, maar ook het eerst dat uit legt hoe je deze kracht kan gebruiken op individueel en collectief niveau.

Spelen in het kwantumveldveranderder je leven door ander keuzen van Brenda Anderson. Er zijn van die dagen dat alles tegenzit. En waarom lijkt op andere dagen juist alles te lukken? Brenda Anderson legt uit welke rol je hier zelf in speelt. Aansluitend bij Het Veld,dat er van uitgaat dat iedereen en alles in het universum met elkaar verbonden is, maakt ze je bewust dat: de manier waarop je op situaties reageert bepaald wordt door gedachtepatronen; er daarnaast ook andere mogelijkheden zijn; je je energie positief of negatief kunt inzetten; een andere keuze direct effect heeft op je dagelijkse leven.

De wonderlijke Kracht van Bewuste Intentieover de kunst van het toelaten van Esther en Jerry Hicks ( de wijsheid van Abraham). Dit boek is het vervolg op "Vraag en het wordt gegeven"en ook dit deel bevat indrukwekkende lessen va de grote meesters van het universum. Ongeacht waar we bang voor of bezorgd over zijn, biedt Abraham ons niet alleen een antwoord, maar ook een eenvoudige gedachtengang die we kunnen gebruiken om uit te stijgen boven de angst of het probleem en een nieuw niveau van plezier in het leven te bereiken..

Geld Kracht Liefde: het mysterie van overvloed van Sunny Nederlof en Bas Buis. Geld Kracht en Liefde gaat over het geheim achter geld, kracht en liefde. Tekort en overvloed zijn namelijk geen kwestie van "toeval" integendeel. De auteurs beschrijven drie natuurwetten die zorgenvoor een eeuwige stroom levenskracht, welvaart en liefde in de wereld. met bewuste kennis van de drie wetten van geld, liefde en kracht kunnen wij de mate van overvloed in ons leven zelf bepalen.Geld kracht en liefde brengt een onvermoed verband aan het licht tussen liefde, levenskracht en welvaart.

De hele olifant in beeld: Inzicht in het bestaan van de Universele Wetten en de Gulden Snede van Marja de Vries.
Dit boek is een synthese in gemeenschappelijke inzichten van verschillende wijsheidstradities in de Universele wetten en de gulden Snede. Baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen komen aan het licht die verband houden met eeuwen oude inzichten.Hierdoor wordt een geheel nieuw beeld zichtbaar en wordt het mogelijk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Overzichtelijk en inspirend werk wat veel begrippen bij elkaar brengt en daardoor inzicht geeft op weer een diepere completere laag.
Kijk voor meer informatie op www.marjadevries.nl

Radicaal Vergeven van Colin Tipping. Vergeven is vooral een kwestie van perspectief. Op het moment dat je je slachtoffer voelt van iets of iemand, ben je gekwetst, heb je verdriet, wil je wraak nemen, ben je kwaad. Of je verstopt je gevoelens. Radicaal vergeven daagt ons uit onze waarneming van de wereld en interpretaties van wat ons in het leven overkomt, radicaal te veranderen. Zou het zo kunnen zijn dat we in ons leven die mensen en situaties aantrekken die ons helpen leren en groeien, zodat we wonden kunnen helen en situaties kunnen transformeren? 

Op vleugelen van Licht, de Aarts Engel Michael spreekt via Ronna Herman. Michael geeft belangrijke informatie voor de gehele mensheid.  Nog andere boeken zijn de Gouden Belofte en Laat het Licht zijn. Kijk op www.ronnaherman.com

Contact met je gidsen , werken van Jeshua van Pamela Kribbe. Bevat tien channelings over het onderwerp Gdsen en heeft een inleiding en extra hoofdstukken met een toelichting over de verschillende soorten gidsen die er zijn. Pamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en ze werkt met teksten die ze gechanneld krijgt vanuit een innerlijk contact met de christusenergie.

 

 Films/DVD
 

What the bleep do we know?!
Down the rabbit hole.
As it is in heaven.

 

Muziek

Deuter: Garden of the Gods
Thomas Otten: Close to Silence
Film muziek Ulysses Gaze
Film muziek The Hours
Meditatie muziek: Michael Hammer.com